Aaya hai yeshu aaya hai, mukat le saath aaya hai

Aaya hai yeshu aaya hai, mukat le saath aaya hai

Lyrics

1. Jangal mai mangal doot mil gate
Jai jai ho prabhu jai jai ho
Shanti mail laya hai

2. Dekhan gadariye chale raat mai
Dooto se sunke dooto se
Masih mariyem ko jaya hai

3. Purab desh se chale majusi
Tare se dekho tare se
Pata yeshu ka paya hai

4. Yerushalem ja puchan lage
Kis ghar ji raja kis ghar ji
Mukat ka raja aaya hai

5. Daas suna jo prem masih ka
Tan man se logo tan man se
Sharan yeshu ki aaya hai

*
*
*